Ing. arch. Daniela Leštáková, autorizovaný architekt